Masterselectie

Wat zou jij doen als je je Bachelor op de TU met een 6,5 hebt afgerond? Een gat in de lucht springen?! Je studievrienden knuffelen en je vast voorbereiden op het feestelijke eerste biertje? Dit zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen… Vanaf het collegejaar 2014/2015 zijn namelijk de zogenoemde ‘doorstroommasters’ afgeschaft. Dit betekent […]

Van A naar Beta

Deze week lopen we op de TU Delft rond om enquêtes af te nemen over een aantal onderwerpen waar we mee bezig zijn. Wil jij je mening laten horen? Vul de enquête in! This week, Lijst Beta is on campus, to ask some questions about topics we’re currently working on. Do you want your voice […]

Meer geld naar de 4TU’s...

Vandaag hebben wij, als Studentenraad, samen met de VSSD, de Studentenraden van de andere TU’s en het ISO een open brief verstuurd naar Minister Bussemaker (OCW), Kamp (EZ) en staatssecretaris van Dam (EZ). Hierin pleiten we voor meer geld naar de Technische Universiteiten om de enorme studentengroei van de afgelopen tijd aan te kunnen. Hiermee […]