Van A naar Bèta Enquête

Deze week kun je ons op de campus vinden, waar wij enquêtes afnemen over de nieuwe ingangseis, een 7 voor wiskunde B, en over de vakevaluaties en hoeveel hiermee gedaan wordt. Wij willen hier graag jullie mening en ervaring over horen, zodat we dit mee kunnen nemen in de vergaderingen met het College van Bestuur. […]

Bèta Debat

Lijst Bèta organiseert een debat om studenten te betrekken bij de problemen die spelen op de universiteit. Het debat zal plaatsvinden op woensdag 22 februari 2017 van 13:30 tot 16:30 in de theaterzaal van Sport & Cultuur op de TU Delft. Het debat zal gaan tussen vier politici van verschillende partijen en een fractielid van […]

Masterselectie

Wat zou jij doen als je je Bachelor op de TU met een 6,5 hebt afgerond? Een gat in de lucht springen?! Je studievrienden knuffelen en je vast voorbereiden op het feestelijke eerste biertje? Dit zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen… Vanaf het collegejaar 2014/2015 zijn namelijk de zogenoemde ‘doorstroommasters’ afgeschaft. Dit betekent […]