Kwalitatief goed en motiverend onderwijs bereiken we door de TU te verbeteren.

Geen barrières

Docenten moeten de mogelijkheid krijgen om goed onderwijs te geven. Vaak wordt vergeten dat docent primair onderzoekers zijn en het lesgeven een taak is die ze naast hun onderzoek vervullen. Door docenten beter te trainen, vak-evaluaties te verbeteren en het belang van onderwijs naast onderzoek te benadrukken, willen wij de barrières voor docenten wegnemen. Door te zorgen voor voldoende werkplekken, snel contact met de studieadviseur en makkelijk vindbare informatie willen we tevens de barrières van studenten wegnemen, zodat hen niets in de weg staat om te studeren.

Innoveren

Veel docenten kennen enkel hoorcolleges als lesmiddel, terwijl deze colleges bewezen weinig effectief zijn. Studenten worden niet actief bij het college betrokken en hierdoor weinig uitgedaagd de stof echt toe te passen. Lijst Bèta stimuleert de TU nieuwe en vooral betere lesmethodes te ontwikkelen en zo het onderwijs te verbeteren. Hierbij kun je denken aan ‘Flipped Classrooms’ waar de contacttijd ingezet wordt om te oefenen met of te discussiëren over de stof. Ook interactieve colleges en kennisclips met extra uitleg zijn manieren om studenten te helpen beter te studeren.

Mindset

Vernieuwen is een mindset. De TU Delft gaat er nu nog vaak van uit dat het onderwijs ‘wel goed’ is omdat we het altijd zo gedaan hebben. Lijst Bèta laat zien dat het altijd beter kan. Als iets niet werkt, zullen wij proberen dit met feiten te onderbouwen. Wij vinden het belangrijk constructief te werken, wanneer wij laten zien dat iets niet werkt, zullen wij ook met een oplossing komen. Door steeds te laten zien dat het beter kan komt de TU Delft in beweging en zo gaan wij allemaal voor beter onderwijs.

Lijst Bèta zorgt voor goed onderwijs

Goed onderwijs is onderwijs waar studenten het meeste van leren, onderwijs waar studenten zich betrokken bij voelen en waar ze een uitdaging in kunnen vinden. Volgens onderzoek bestaat goed onderwijs uit vier componenten:

Vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen, de uitdaging om steeds beter te kunnen worden en een doel om naartoe te kunnen werken.
Daarbij moeten aan alle randvoorwaarden voldaan worden.

Vrijheid

Vrijheid is de mogelijkheid om binnen het onderwijs je eigen interesse te volgen. Dat betekent dat je de vakken kan volgen die jou interesseren en projecten kan oppakken die jij leuk vindt. Wil je ergens meer van weten maar bestaat er geen vak voor? Dan kan je samen met jouw docent een opdracht maken waar hij studiepunten voor geeft. Hierdoor verdiepen studenten zich in wat hun interesseert, gaan ze verder in het zoeken van uitdagingen en leren ze dus meer.

Uitdaging

Een goede uitdaging blijkt de beste voorspeller voor productiviteit en ook in het onderwijs leren studenten het meeste van een goede uitdaging. Bij veel vakken worden studenten niet uitgedaagd de stof toe te passen. Zij volgen de stappen die de docent hen uitlegt en leren de oude tentamens uit hun hoofd, om vervolgens alle stof weer te vergeten. Daarom pleit Lijst Bèta voor onderwijs dat studenten uitdaagt meer uit de lesstof te halen. Door studenten te laten zien hoe relevant de lesstof is, bijvoorbeeld met behulp van projecten voor het bedrijfsleven of het bouwen van een zelfgekozen product, zullen studenten veel productiever te stof tot zich nemen.

Doel

Als je een vak leert wil je het idee hebben dat je ergens naartoe groeit en niet alleen voor de studiepunten werkt. Als je niet weet waarom je iets moet leren, is het ontzettend moeilijk om daarvoor gemotiveerd te zijn. Daarom is een duidelijk doel nodig, zodat je weet wat je moet leren en hoe je het later moet kunnen toepassen. Zo leren studenten niet alleen voor de studiepunten, maar ook voor hun toekomst. Hierom pleit Lijst Bèta ervoor dat doelen van vakken beter zichtbaar zijn binnen de TU Delft.

Randvoorwaarden

Om goed onderwijs te kunnen genieten moet je bijvoorbeeld goede docenten hebben, genoeg werkplekken, goed studiemateriaal en fatsoenlijke tentamens. Als een student vastloopt, moet hij of zij zo snel mogelijk geholpen worden weer op de goede weg te komen. Dit hopen wij te bereiken door meer online oefenopgaven en uitleg, maar ook beter contact met de studieadviseurs en betere begeleiding door studentmentoren. Goed onderwijs zit volgens ons niet alleen in de colleges, maar juist ook in de zaken daar omheen. Daarom zet Lijst Bèta zich in om ook op die gebieden verschil te kunnen maken.