Dankzij ons

Ondanks dat wij nog maar zes jaar bestaan, hebben wij al flink wat bereikt. Zo is er op ons initiatief in het studentenstatuut opgenomen dat er voor elk vak verplicht een representatief oefententamen met uitwerkingen beschikbaar moet zijn. Verder wordt er dankzij ons een zomercursus Nederlands georganiseerd voor internationale studenten die hier komen studeren.

De complete lijst:

  • Digitale oefenopgaven
  • Nederlandse les in de zomer (Engels)
  • Focus poster (beter doel van de vakken)
  • Digitale Data companion
  • Handleiding voor studentmentoren
  • Visie op de Delftse Ingenieur

Digitale oefenopgaven

In tegenstelling tot leer vakken zijn bètavakken echte doe vakken. Lijst Bèta heeft er daarom voor gezorgd dat in het bètaonderwijs er meer aandacht is voor het maken van opgaven. Deze digitale opgaven zijn nu onderdeel van STUMBLE geworden. Het probleem is dat studenten vaak niet weten hoe ze aan een opgave moeten beginnen, er een tekort is aan oefenmateriaal en studenten er te laat achter komen welke fouten ze maken. Door digitale oefenopgaven aan te bieden met hints worden studenten beter op weg geholpen. Doordat de opgaven op basis van algoritmen kunnen worden geproduceerd is er nooit een gebrek aan nieuwe opgaven en doordat de opgaven in een digitale omgeving worden aangeboden, ziet de student direct welke fouten hij maakt. Ook de docent kan deze data inzien en deze kennis meenemen in het verbeteren van het vak.

Nederlandse les in de zomer (Engels)

Internationale studenten hebben aangegeven dat ze naast de bestaande cursussen Nederlands ook een verkorte cursus willen hebben voor in de zomer. Lijst Bèta heeft er voor gezorgd dat deze nu gegeven wordt en aankomende zomer al beschikbaar is voor internationale studenten. Zo komt er meer interactie tussen nederlandse en internationale studenten.

Focus Poster

Lijst Bèta heeft er voor gezorgd dat opleidingen nu niet alleen beter doelen aan hun vakken hebben gegeven, maar ook communiceren opleidingen beter naar de student wat er van hen verwacht wordt en wat de student aan het eind van zijn/haar studie kan en welke vaardigheden zijn opgedaan.

Digitale Companion

Binnenkort is de Data Companion, het boek waar alle formules en eigenschappen van stoffen in staan, ook digitaal verkrijgbaar. Je hoeft het boek nu niet meer mee te nemen, je kan het boek nu doorbladeren op je telefoon, tablet of computer!

Handleiding voor Studentmentoren

De begeleiding van eerstejaars studenten door studentmentoren is erg belangrijk, eerstejaars krijgen hierdoor een goede start bij hun studie en zo zullen ze minder snel een studieachterstand oplopen. Om de studentmentoren zo goed mogelijk voor te bereiden op deze taak en ze een goede houvast te geven heeft Lijst Bèta er voor gezorgd dat elke opleiding de mentoren voorziet van een goede handleiding.

Visie op de Delftse Ingenieur

Sinds de oprichting van Lijst Bèta heeft Lijst Bèta benadrukt dat het belangrijk is om een heldere visie te hebben op de Delftse Ingenieur. Na voorwerk van Lijst Bèta is de visie op de Delftse Ingenieur op aandringen van de Studentenraad opgenomen in de strategie van de TU Delft.