Geschiedenis

Oprichting

De oprichters van Lijst Bèta, v.l.n.r. Thijs Durieux, Paul Oligschlager, Jeroen Rohner en Paul Huijbrecht
Lijst Bèta is in collegejaar 2010/2011 opgericht als partij voor de Studentenraad van de TU Delft, met als speerpunt onderwijskwaliteit. Na enkele jaren waarin slechts één partij echt actief was in de studentenraad, werd 70% van de tijd van de Studentenraad gestopt in andere zaken dan onderwijsinhoudelijke zaken. behaalde Lijst Bèta in 2011 direct genoeg stemmen om met drie van de tien zetels in de Studentenraad deel te nemen. De oprichters van Lijst Bèta, Jeroen Röhner en Thijs Durieux, vonden dat er te weinig aandacht werd besteed aan het inhoudelijk verbeteren van het onderwijs en besloten dat voor de partij onderwijs op één moest staan. Zij wilden dat er een partij kwam die er voor zorgt dat de studie die je hier volgt altijd van topniveau is en blijft en daarvoor hadden zij drie redenen.

Ten eerste is onderwijs de kerntaak van de universiteit waar studenten het meest mee te maken hebben. Ten tweede heeft de Studentenraad veel invloed op de manier waarop het bestuur van de universiteit het onderwijs aanpakt. Ten slotte wordt er vanuit de rijksoverheid sterk bezuinigd op hoger onderwijs en in kille rendementscijfers gedacht. In deze tijd vonden zij daarom dat de Studentenraad zich moet richten op de kerntaak van de TU Delft: onderwijs geven aan studenten. Op deze manier zorgt Lijst Bèta ervoor dat jouw diploma waardevol blijft en ook toekomstige studenten de geweldige studententijd die Delft biedt kunnen meemaken.

Jeroen en Thijs zagen dat, hoewel de TU Delft een hoog aangeschreven technische universiteit is, er toch ruimte voor verbetering was. Hun eigen ervaringen in Delft, met soms frustraties zoals colleges die direct uit een boek werden gekopieerd, weinig aandacht voor begeleiding of onduidelijke doelen, dreven de oprichter ertoe aan de Studentenraadsverkiezingen mee te doen. Onderwijs moest vooral kwalitatief goed en motiverend zijn, terwijl elke student tijdens zijn studie de ruimte moet hebben om zichzelf te ontwikkelen tot de Delftsche ingenieur die hij wil worden.

Verkiezingen

Al snel was er een groep medestanders gevonden en een heuse verkiezingscampagne op poten gezet. In een razend tempo werd er een netwerk opgebouwd van studenten, studie- en studentenverenigingen, waar velen het eens waren: “Het is goed dat er weer wat te kiezen valt in de Studentenraad” en “Eindelijk is er een partij die zich richt op wat echt belangrijk is: onderwijs”. Na een ongekend verkiezingssucces nam Lijst Bèta vanaf 5 september 2011 drie plekken in de Studentenraad in. Jeroen Röhner, Thijs Durieux, Paul Huijbrecht (september 2011 – januari 2012) en Paul Oligschläger (januari 2012 – september 2012) waren de fractieleden van het eerste uur. In 2012 groeide het aantal zelfs naar vier van de tien zetels. Vanaf dat moment is Lijst Bèta een vaste waarde geworden binnen de TU Delft. Door intensief samen te werken met studenten, het College van Bestuur van de TU Delft, verschillende verenigingen en andere studentenorganisaties doen wij er alles aan om de TU Delft een betere universiteit te maken.