Lopende zaken

Bekijk hier de onderwerpen waar wij nu mee bezig zijn. Om meer te lezen over onze dagelijkse bezigheden, klik dan hier.

Meer waardering voor onderwijs

Vaak wordt vergeten dat docent primair onderzoekers zijn en het lesgeven een taak is die ze naast hun onderzoek vervullen. Deze verdeling komt terug tijdens de evaluaties van het functioneren van een docent; daarbij wordt vaak primair gekeken naar zijn/haar succes op het gebied van onderzoek en minder naar het onderwijs. Lijst Bèta benadrukt het belang van onderwijs, zodat daar meer aandacht naartoe gaat en dit nog verder verbetert. Zo is er namens ons een Delft Education Fellowship, een beurs van €50.000 die wordt uitgereikt aan de beste docenten. Deze is al uitgereikt aan Bas Flipsen, Dick van Gameren, Fokko van de Bult, Joris Melkert. Frido Smulders, en Ivo Bouwmans.

Master thesis platform

Afstuderen is al ingewikkeld genoeg. Om masterstudenten te helpen met het vinden van een geschikt project, werken wij aan een centraal master thesis platform. Hierop kunnen docenten hun afstudeerprojecten aanbieden en kunnen studenten direct contact opnemen. Op deze manier lopen masterstudenten minder onnodige vertraging op.

Beoordeel je minor

Te vaak kom je er als student pas tijdens je minor achter dat het niet helemaal is wat je ervan had verwacht. Lijst Bèta werkt aan een systeem waarbij studenten hun complete minor kunnen beoordelen, zodat andere studenten beter geïnformeerd een keuze kunnen maken en de TU Delft minors kan verbeteren.

Vakevaluatie feedback

Elk jaar worden veel vakken geëvalueerd, maar studenten horen hier vaak niets van terug. Daarom werkt Lijst Bèta aan het idee dat alle docenten een korte samenvatting geven van verbeterpunten aan het begin van een vak en er voor elk vak een extra evaluatiemoment voor studenten komt midden in de periode.

Online je tentamen inzien (Studentenraad initiatief)

Van je fouten leer je. Het is dus heel belangrijk dat je je gemaakte tentamen kan inzien, zodat je weet waar je verbeterpunten liggen en je bijvoorbeeld beter kan voorbereiden op een eventuele herkansing. Daarom zet de studentenraad zich in voor een systeem waarbij je online je gemaakte tentamen kan inzien.