Onderwijsvisie

Onze dagelijkse bezigheden en beslissingen die wij maken zijn gebaseerd op een langetermijnvisie over onderwijs aan de TU Delft. Lijst Bèta gelooft dat onderwijs hetgeen is wat ons allen verbindt. We staan voor een inclusief, vrij, uitdagend en doelgericht curriculum.
Dit betekent dat je de vrijheid moet hebben om te studeren zoals jij dat wil, gericht op jouw interesses. Daarnaast moet het onderwijs zowel uitdagend zijn, als doelgericht. Zo weet je exact het nut van de lesstof. Tenslotte staan we voor inclusiviteit en diversiteit: iedereen moet zich thuis voelen op de universiteit, welke achtergrond je ook hebt!
Om écht te kunnen bijdragen aan het verbeteren van jouw studie, legt Lijst Bèta de focus daarom op onderwijs! Zo kan Lijst Bèta er voor iedereen zijn: nationaal, internationaal, lid van een studentenvereniging of niet; we zijn allen Delftse studenten en Lijst Bèta zorgt dat jij het beste onderwijs krijgt!

Concreet streeft Lijst Bèta naar het verbeteren van drie thema’s in je studie: progressief onderwijs, stimulerende onderwijsfaciliteiten en een duurzaam curriculum.

Progressief onderwijs

Het onderwijs op de TU Delft moet toekomstbestendig zijn: zowel bij de studenten als in de didactische methodes is er nog veel progressie mogelijk. Lijst Bèta zet zich daarom in voor meer diversiteit, ook in je studie. Het leren van andere culturen maakt je een betere ingenieur, daarom zou iedereen de kans moeten krijgen om jezelf te verbreden in het buitenland.
Daarnaast moet je curriculum goed aansluiten op de arbeidsmarkt: softskills zoals groepswerk en discussiëren, maar ook ICT-vaardigheden zoals programmeren of designen zorgen dat jij de meest complete ingenieur kan worden!

Onderwijsfaciliteiten

De TU Delft is aan het groeien en internationaliseren tegelijk. Dit zorgt voor flinke capaciteitsproblemen. Lijst Bèta gelooft dat je enkel goed onderwijs kan voeren, als je optimaal ondersteund wordt. Daarom willen we meer en betere studieplekken, kijken we naar alternatieve lesmethodes zoals flip the classroom” voor effectiever ruimtegebruik en vinden we studentenbegeleiding van vitaal belang. Daarom pleit Lijst Bèta voor betere studiebegeleiding, kortere wachttijden voor studentpsychologen en voldoende afstudeerbegeleiding. Om het beste uit je studie te kunnen halen, heb je immers de beste ondersteuning nodig!

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een veelgebruikt begrip, maar niet zonder reden! Iedereen probeert milieuproblemen op te lossen, en juist de ingenieurs van de TU kunnen hier het verschil maken. Een onderzoeksinstelling als de TU Delft zou daarom een voortrekkersrol moeten nemen en het curriculum zou beter moeten worden afgestemd op milieuproblemen. De relevantie van duurzaamheid in jouw vakgebied moet hierin duidelijk zijn!
Natuurlijk vertaalt een duurzaam curriculum zich in een duurzame campus, juist met projecten van studenten kunnen we ervoor zorgen dat we de we milieuvriendelijk kunnen studeren en toekomstbestendig onderwijs blijven genieten!