Onderwijsvisie

Vrijheid, uitdaging en een doel, zodat jij gemotiveerd bent

Onze dagelijkse bezigheden en beslissingen die wij maken zijn gebaseerd op een langetermijnvisie over onderwijs aan de TU Delft. Jij kan het beste uit je studie halen als je de vrijheid hebt om te studeren hoe je wilt, je wordt uitgedaagd tijdens het studeren, en als je een duidelijk doel hebt waarom je over iets leert. Tenslotte zijn er een set van basisbehoeftes waaraan eerst voldaan moet worden voordat jij goed kunt studeren, die noemen wij randvoorwaarden

Vrijheid

Vrijheid is de mogelijkheid om binnen het onderwijs je eigen interesse te volgen. Dat betekent dat je de vakken kan volgen die jou interesseren en projecten kan oppakken die jij leuk vindt. Wil je ergens meer van weten maar bestaat er geen vak voor? Dan kan je samen met jouw docent een opdracht maken waar hij studiepunten voor geeft. Hierdoor verdiepen studenten zich in wat hun interesseert, gaan ze verder in het zoeken van uitdagingen en leren ze dus meer.

Uitdaging

Een goede uitdaging blijkt de beste voorspeller voor productiviteit en ook in het onderwijs leren studenten het meeste van een goede uitdaging. Bij veel vakken worden studenten niet uitgedaagd de stof toe te passen. Zij volgen de stappen die de docent hen uitlegt en leren de oude tentamens uit hun hoofd, om vervolgens alle stof weer te vergeten. Daarom pleit Lijst Bèta voor onderwijs dat studenten uitdaagt meer uit de lesstof te halen. Door studenten te laten zien hoe relevant de lesstof is, bijvoorbeeld met behulp van projecten voor het bedrijfsleven of het bouwen van een zelfgekozen product, zullen studenten veel productiever te stof tot zich nemen.

Doel

Als je een vak leert wil je het idee hebben dat je ergens naartoe groeit en niet alleen voor de studiepunten werkt. Als je niet weet waarom je iets moet leren, is het ontzettend moeilijk om daarvoor gemotiveerd te zijn. Daarom is een duidelijk doel nodig, zodat je weet wat je moet leren en hoe je het later moet kunnen toepassen. Zo leren studenten niet alleen voor de studiepunten, maar ook voor hun toekomst. Hierom pleit Lijst Bèta ervoor dat doelen van vakken beter zichtbaar zijn binnen de TU Delft.

Randvoorwaarden

Om goed onderwijs te kunnen genieten moet je bijvoorbeeld goede docenten hebben, genoeg werkplekken, goed studiemateriaal en fatsoenlijke tentamens. Als een student vastloopt, moet hij of zij zo snel mogelijk geholpen worden weer op de goede weg te komen. Dit hopen wij te bereiken door meer online oefenopgaven en uitleg, maar ook beter contact met de studieadviseurs en betere begeleiding door studentmentoren. Goed onderwijs zit volgens ons niet alleen in de colleges, maar juist ook in de zaken daar omheen. Daarom zet Lijst Bèta zich in om ook op die gebieden verschil te kunnen maken.