Studentenraad

De studentenraad vertegenwoordigd de belangen van alle studenten op de TU Delft bij het College van Bestuur (CvB) en adviseert over te maken beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over het BSA, de Harde Knip, studiebegeleiding, docentkwaliteit en andere studentenzaken. Over een aantal onderwerpen heeft de Studentenraad instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de gehele SR het ermee eens is. Voorbeelden hiervan zijn de verdeling van de RAS-maanden en het Studentenstatuut, maar ook grote beleidsmatige plannen, zoals de Roadmap 2020.

Daarnaast heeft de Studentenraad, maar ook de partijen afzonderlijk initiatiefrecht. Dit betekent dat Lijst Bèta zelf ideeën ter verbetering van het onderwijs kan aandragen en initiëren met behulp van medewerkers.

De studentenraad bestaat uit tien leden en vormen samen met de ondernemingsraad de gemeenschappelijke vergadering. Dit jaar heeft Lijst Bèta drie zetels en ORAS zeven.