Dagelijkse bezigheden

Als studentenraad vertegenwoordigen wij de studenten op de TU Delft. Bij deze verantwoordelijkheid horen verschillende taken. Lees hieronder wat wij allemaal doen op een gemiddelde dag.

Portefeuilles

Aan het begin van ieder jaar worden de dossiers verdeeld. Ieder lid van de studentenraad bouwt zo zijn eigen portefeuille op. Omdat bij Lijst Bèta de focus op het onderwijs ligt, hebben wij alleen onderwijs gerelateerde dossiers, zoals bijvoorbeeld BSA, studiebegeleiding of excellentie. Een groot deel van de tijd zal een lid van de studentenraad bezig zijn met zijn of haar dossiers. Je kunt hierbij denken aan het doorlezen van stukken, bezoeken van werkgroepen of een advies schrijven. Ook bezoeken aan medewerkers of studieverenigingen vinden vaak plaats. Niet alleen om te peilen hoe de zaken ervoor staan, maar ook om direct invloed te kunnen uitoefenen op plannen of beslissingen.
Bezoeken aan nationale werkgroepen of debatten zijn ook geen uitzondering in de dagelijkse bezigheden van een studentenraadslid.

Interne functies

Naast een portefeuille heeft ieder studentenraadslid ook functies binnen de fractie waarmee hij bezig is. Dit zijn zeer uitlopende functies met uitlopende bezigheden. Zo zal de voorzitter veel coördineren tussen de fracties, de penningmeester een begroting opstellen en facturen behandelen en bijvoorbeeld de commissaris extern het contact met de studieverenigingen onderhouden.

Initiatieven

Daarnaast gaat er ook enige tijd zitten in initiatieven. Als iemand een goed idee heeft, moet dit idee tot een initiatief uitgewerkt worden. Dit betekent: heel veel onderzoek doen, heel veel medewerkers en specialisten spreken en uiteindelijk een rapport schrijven over het initiatief. Deze initiatieven kunnen vervolgens aangeboden worden aan het College van Bestuur om in overweging genomen te worden.

Overleggen

Dan zijn er nog de overleggen. Zowel binnen de fractie als tussen de fracties wordt er wekelijks overlegd. In deze overleggen worden de weekplannen en gezamenlijke initiatieven doorgesproken. De voorzitters van beide fracties hebben eens per maand een agendaoverleg met Anka Mulder. Tijdens dit overleg worden zowel door het College van Bestuur als door de studentenraad agendapunten aangedragen voor de overlegvergadering. Naar aanleiding van deze agendapunten is er een Interne Vergadering waar door beide partijen de agenda en het plan van aanpak besproken worden. Het einde van deze overlegreeks is de Overlegvergadering waar met het College van Bestuur op formele wijze lopende zaken besproken worden.

Achterban

Natuurlijk bestaat een studentenraad niet zonder studenten. Bij Lijst Bèta vinden we het dan ook belangrijk dat hun stemmen gehoord worden. Door regelmatig bij studieverenigingen, studentenverenigingen en FSR’en op bezoek te gaan, horen wij veel over wat er op de faculteiten speelt en waar onze hulp nodig is. Ook organiseren wij met enige regelmaat borrels waar leden van en geïnteresseerden in Lijst Bèta hun ervaringen en tips kunnen delen. Sinds 2013 bezoekt Lijst Bèta ook studentenhuizen, waar onder het genot van een biertje, gediscussieerd kan worden over de problemen waar de studenten tegenaan lopen. Op deze manier hopen wij zo goed mogelijk op de wensen van de studenten in de kunnen spelen.