Wat is de studentenraad?

De centrale studentenraad is het orgaan dat alle studenten aan de TU Delft wettelijk vertegenwoordigt. De studentenraad heeft iedere maand een vergadering met het College van Bestuur waar belangrijke actualiteiten en veranderingen binnen de TU besproken worden. Ieder jaar nemen 10 studenten van de TU een jaar fulltime zitting in de studentenraad. Deze studenten zijn, net als in de Nederlandse politiek, afkomstig uit verschillende partijen met verschillende visies. Dit jaar nemen er twee partijen zitting in de studentenraad; Lijst Bèta en ORAS. Het aantal studenten dat uit elke partij zitting mag nemen in de studentenraad is afhankelijk van het aantal stemmen dat de partij gekregen heeft. Ieder jaar worden er in mei verkiezingen gehouden, waarna de zetels verdeeld worden naar ratio van het aantal stemmen.

Rechten en plichten

De Studentenraad adviseert het College van Bestuur over beslissingen die genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen over studiebegeleiding, regels en eisen die gelden voor studenten, werkplekken en andere studentenfaciliteiten. Om haar taak effectief uit te voeren, beschikt zij over verschillende rechten. Omtrent de meeste onderwerpen heeft de Studentenraad informatierecht, wat inhoudt dat ze informatie mogen aanvragen over dat onderwerp.

Over een selecter aantal onderwerpen beschikt de Studentenraad over het adviesrecht, waar zij haar advies kan geven omtrent een te nemen besluit. Als laatste, en over een select aantal onderwerpen heeft de Studentenraad instemmingsrecht, wat wil zeggen dat de plannen die de TU hierover maakt pas doorgang kunnen vinden als de SR het ermee eens is.

Daarnaast heeft de Studentenraad initiatiefrecht. Dit betekent dat de Studentenraad zelf ideeën ter verbetering van het onderwijs en studentenzaken kan aandragen en initiëren met behulp van medewerkers. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn de digitale oefenopgaven en Collegerama.