Vereniging

De vereniging biedt een forum voor kritische studenten op het gebied van onderwijs.

Deze vereniging is bedoeld om meer met onze achterban (de studenten) in contact te staan. We creëren hiermee voor ons de mogelijkheid om meer op de hoogte te zijn wat er binnen onze achterban speelt. Hoe de studenten het onderwijs, de faculteiten en de mogelijkheden binnen de TU ervaren en hoe het er op verschillende faculteiten aan toe gaat. Daarnaast kunnen wij onze achterban goed informeren waarmee wij bezig zijn en welke plannen wij hebben. In dit proces gebruiken wij hun dan ook om kritisch te kijken naar onze plannen en proberen wij alle genoemde argumenten mee te nemen. Zodat deze uiteindelijk vanaf alle kanten bekeken zijn en voor elke student goed uitpakken.

Leden maken Lijst Bèta nog sterker.

Vandaar dat wij onze leden mee laten denken over de visie, het beleid en plannen voor de toekomst. Tijdens de regelmatig georganiseerde Bètaborrels kunnen leden met de fractie over nieuwe ideeën debatteren. Daarbij doen zij werk op het gebied van naamsbekendheid en het organiseren van andere leuke activiteiten voor andere leden. De nieuwe leden kunnen op korte termijn al verschillende zaken verwachten. Zo komt er een nieuwsbrief waarin de lopen de zaken uitgelegd worden, zo kunnen geïnteresseerden direct zien waar de fractie mee bezig is. Verder staan er al verschillende borrels op de planning. Nog geen lid en toch enthousiast geworden? Stuur dan een mail naar vereniging@lijstbeta.nl. Al met al is onze vereniging ervoor om te zorgen dat wij in contact blijven met onze achterban zodat wij een beter beeld krijgen van wat er verbeterd kan worden binnen de TU Delft.

Wat houdt een lidmaatschap in?

Met de jaarwisseling hebben we met groot succes een borrel gehouden. De eerste stap voor de vereniging is het organiseren van meerdere borrels per jaar. Tweede belangrijke punt is de communicatie, het is de bedoeling dat er regelmatig nieuwsbrieven gaan verschijnen met daar in de verrichtingen van de fractie. Leden kunnen dan zelf een mening vormen over deze activiteiten, daarnaast kunnen we leden informeren over eventuele maatregelen van de overheid op het gebied van onderwijs. Met verschillende acties willen we de vereniging onder de aandacht brengen op de verschillende faculteiten. Enthousiaste leden willen wij direct de mogelijkheid bieden om hier actief een steentje aan bij te dragen. Een voorbeeld van een promotie actie is een gecombineerde borrel bij de Studieverenigingen van verschillende faculteiten.